Satversmes tiesas svinīgā sēdē (10.01.2020.). Foto: Aleksandrs Kravčuks

10.01.2020.