Satversmes tiesas priekšsēdētājas vietnieka amatā ievēl tiesnesi Aldi Laviņu (28.10.2020.)

28.10.2020.