Satversmes tiesas priekšsēdētājas vietniece Sanita Osipova piedalās starptautiskajā krimināltiesību konferencē «Kriminalizācija – idejas un ierobežojumi» Varšavā, Polijā (22.11.2019.). Foto: Satversmes tiesa

22.11.2019.