Satversmes tiesas priekšsēdētāja Sanita Osipova un Satversmes tiesas tiesnesis Gunārs Kusiņš noliek ziedus Satversmes sapulces prezidenta, pirmā Latvijas Valsts prezidenta Jāņa Čakstes atdusas vietā (01.05.2021.)

01.05.2021.