Satversmes tiesas priekšsēdētāja Ineta Ziemele starptautiskā konferencē Somijā (05.02.2019.). Foto: Elina Pekkarinen.

05.02.2019.