Satversmes tiesas priekšsēdētāja Ineta Ziemele sniedz priekšlasījumu Berlīnes Humboltu universitātē Vācijā (02.02.2018.). Foto: Berlīnes Humboltu universitāte.

22.04.2018.