Satversmes tiesas pārstāvji viesojas valsts pārvaldes, NVO un akadēmisko aprindu profesionāļi no Centrālāzijas un Rietumbalkānu valstīm (18.05.2018.). Foto: Rīgas juridiskā augstskola.

18.05.2018.