Satversmes tiesas konstitucionālo tiesību domnīca “Tiesiskās vienlīdzības princips” (09.12.2022.) Foto: Aleksandrs Kravčuks

16.12.2022.