Satversmes tiesas kancelejas darbinieču pieredzes apmaiņas vizīte Čehijas Konstitucionālajā tiesā (07.-10.01.2019.). Foto: Satversmes tiesas arhīvs.

17.01.2019.