Satversmes tiesas darbinieki pieredzes apmaiņas vizītē apmeklē Eiropas Savienības Tiesu (08.11.2018.) Foto: Satversmes tiesas arhīvs.

08.11.2018.