Satversmes sapulces sasaukšanas gadadienai veltītā ziedu nolikšana (01.05.2018.). Foto: Ernests Dinka, Saeima.

07.06.2018.