Satversmes komentāru ceturtā sējuma svinīgā atvēršana Rīgas pils Svētku zālē (31.05.2017.) Foto: Valsts prezidenta kanceleja.

22.04.2018.