Eiropas Konstitucionālo tiesu Konferences XVIII kongresa sagatavošanas sanāksme Prāgā, Čehijā (12.06.2018.). Foto: Čehijas Konstitucionālā tiesa.

12.06.2018.