Diskusija “Valsts padomes loma likumdošanā” Saeimā (07.02.2020.). Foto:

07.02.2020.