Satversmes tiesu apmeklē Moldovas Republikas vēstnieks Latvijā Jeudžens Revenko (26.10.2018.). Foto: Satversmes tiesas arhīvs.

01.11.2018.