Nolēmuma pasludināšana lietā Nr. 2015-11-03

03.02.2016.