Lietas Nr. 2015-14-0103 izskatīšana tiesas sēdē ar lietas dalībnieku piedalīšanos

30.03.2016.