Pamācība datubāzes sagatavošanai darbam

01.07.2019.
Pamācība datubāzes sagatavošanai darbam