Tiesnesis Aldis Laviņš

25.04.2014.

Amatā stājas tiesnesis Aldis Laviņš.