Tiesneši Viktors Skudra, Kaspars Balodis, priekšsēdētājs Gunārs Kūtris un priekšsēdētāja vietnieks Uldis Ķinis

31.01.2007.

Tiesneša zvērestu nodod un amatā stājas Viktors Skudra un Kaspars Balodis.
Gunāru Kūtri ievēl par Satversmes tiesas priekšsēdētāju (pārvēlēts 27.01.2010. un 23.01.2013., vadījis tiesu līdz 19.02.2014.).
Uldi Ķini ievēl par Satversmes tiesas priekšsēdētāja vietnieku (priekšsēdētāja vietnieka amata pienākumus pildījis līdz 07.03.2008., kad Satversmes tiesa aptur viņa tiesneša pilnvaras sakarā ar piedalīšanos Starptautiskā Tribunāla par Bijušo Dienvidslāviju lietas “Prosecutor v. Ante Gotovina et al” izskatīšanā ad litem tiesneša statusā).