Tiesneša Vineta Muižniece, Satversmes tiesas priekšsēdētāja vietnieks Viktors Skudra

28.06.2010.

Svinīgo solījumu nodod un tiesneša amatā stājas Vineta Muižniece.

Viktoru Skudru ievēl par Satversmes tiesas priekšsēdētāja vietnieku (priekšsēdētāja vietnieka amata pienākumus pildījis līdz 22.05.2011.).