Stājas spēkā grozījumi Satversmes tiesas likumā

01.01.2001.

Stājas spēkā grozījumi Satversmes tiesas likumā, precizējot un būtiski paplašinot konstitucionālās kontroles subjektu loku – tiek paredzēta arī konstitucionālā sūdzība un tiesas pieteikums Satversmes tiesā. Ieviests rakstveida process.