Spriedums lietā Nr. 2015-14-0103 par personas DNS paraugu izmantošanu

12.05.2016.

Satversmes tiesas spriedums lietā Nr. 2015-14-0103 par personas DNS paraugu izmantošanu. Tiesa atzīst, ka DNS ir īpaši aizsargājami fiziskas personas dati.