Spriedums lietā Nr. 2015-01-01 par valsts karogu

02.07.2015.

Satversmes tiesas spriedums lietā Nr. 2015-01-01 par valsts karogu. Tiesa pirmo reizi atsaucas uz Satversmes ievadu. Tiesa atzīst, ka valsts karogam ir valsts simbola statuss un tā regulējums Satversmē citstarp veido valsts konstitucionālo pamatu.