Spriedums lietā Nr. 2013-05-01 par tautas nobalsošanu

12.02.2014.

Satversmes tiesas spriedums lietā Nr. 2013-05-01 par tautas nobalsošanu. Tiesa atzīst, ka likumdevējam ir pienākums nodrošināt tautas likumdošanas tiesību īstenošanu atbilstoši demokrātijas principam.