Spriedums lietā Nr. 2011-11-01 par Valsts autoceļu fondu

03.02.2012.

Satversmes tiesas spriedums lietā Nr. 2011-11-01 par Valsts autoceļu fondu. Tiesa atzīst, ka arī valsts budžeta veidotājiem ir pienākums ņemt vērā tiesiskas valsts principus.