Spriedums lietā Nr. 2010-06-01 par konstitucionālo institūciju budžetu

25.11.2010.

Satversmes tiesas spriedums lietā Nr. 2010-06-01 par konstitucionālo institūciju budžetu. Tiesa formulē budžeta neatkarības doktrīnu.