Spriedums lietā Nr. 2009-94-01 par dubultpilsonību

13.05.2010.

Satversmes tiesas spriedums lietā Nr. 2009-94-01 par dubultpilsonību. Tiesa atzīst, ka valsts kontinuitāte attiecas arī uz pilsonības jomu un personai nav subjektīvo tiesību uz dubultpilsonību.