Spriedums lietā Nr. 2009-43-01 par pensiju samazināšanu

21.12.2009.

Satversmes tiesas spriedums lietā Nr. 2009-43-01 par pensiju samazināšanu. Tiesa atzīst, ka likumdevējam arī finanšu lejupslīdes apstākļos ir saistošas personu pamattiesības, īpaši sociālo tiesību jomā.