Spriedums lietā Nr. 2009-11-01 par tiesnešu atlīdzību

18.01.2010.

Satversmes tiesas spriedums lietā Nr. 2009-11-01 par tiesnešu atlīdzību. Tiesa atzīst, ka konstitucionālajām institūcijām ir pienākums sadarboties, lai nodrošinātu tiesu neatkarību un tiesnešu finansiālo drošību.