Spriedums lietā Nr. 2008-35-01 par Lisabonas līgumu

07.04.2009.

Satversmes tiesas spriedums lietā Nr. 2008-35-01 par Lisabonas līgumu. Tiesa atzīst, ka Latvija ir pievienojusies Eiropas Savienībai nolūkā stiprināt savu demokrātiju un dalība Eiropas Savienībā nepārkāpj tautas suverenitātes principu.