Spriedums lietā Nr. 2007-11-03 par Rīgas teritorijas plānojumu

17.01.2008.

Satversmes tiesas spriedums lietā Nr. 2007-11-03 par Rīgas teritorijas plānojumu. Tiesa norāda, ka nacionālie tiesību akti ir interpretējami, citstarp izmantojot Eiropas Kopienu Tiesas (šobrīd – Eiropas Savienības Tiesa) sniegto interpretāciju.