Spriedums lietā Nr. 2007-10-0102 par Latvijas un Krievijas robežlīgumu

29.11.2007.

Satversmes tiesas spriedums lietā Nr. 2007-10-0102 par Latvijas un Krievijas robežlīgumu. Tiesa nostiprina Latvijas Republikas valstiskuma kontinuitātes doktrīnu.