Spriedums lietā Nr. 2005-12-0103 par nekustamā īpašuma piespiedu atsavināšanu

16.12.2005.

Satversmes tiesas spriedums lietā Nr. 2005-12-0103 par nekustamā īpašuma piespiedu atsavināšanu. Tiesa atzīst, ka atsevišķos gadījums politiskiem lēmumiem piemīt tiesību dimensija un šādos gadījumos minēto lēmumu tiesiskums var tikt izvērtēts Satversmes tiesā.