Spriedums lietā Nr. 2004-18-0106 par mazākumtautību skolām

13.05.2005.

Satversmes tiesas spriedums lietā Nr. 2004-18-0106 par mazākumtautību skolām. Tiesa atzīst, ka likumdevējs var paredzēt personu pienākumu izglītību valsts un pašvaldību izglītības iestādēs iegūt valsts valodā.