Spriedums lietā Nr. 2004-01-06 par ceļošanas dokumentiem

07.07.2004.

Satversmes tiesas spriedums lietā Nr. 2004-01-06 par ceļošanas dokumentiem. Tiesa pirmo reizi atzīst, ka Eiropas Savienības tiesības ir daļa no Latvijas tiesību sistēmas.