Spriedums lietā Nr. 2002-12-01 par nekustamo īpašumu denacionalizāciju

25.03.2003.

Satversmes tiesas spriedums lietā Nr. 2002-12-01 par nekustamo īpašumu denacionalizāciju. Tiesa atzīst, ka Latvijai nav iespēju novērst visas okupācijas sekas un šīs sekas vienādi ietekmē visu Latvijas sabiedrību.