Spriedums lietā Nr. 2002-08-01 par Saeimas vēlēšanu barjeru

23.09.2002.

Satversmes tiesas spriedums lietā Nr. 2002-08-01 par Saeimas vēlēšanu barjeru. Tiesa atzīst, ka piecu procentu barjeras noteikšana Saeimas vēlēšanās neapdraud pilsoņu brīvas gribas izpaudumu.