Spriedumā uzsver valsts valodas konstitucionālo statusu

21.12.2001.

Satversmes tiesas spriedums lietā Nr. 2001-04-0103 par personvārdu rakstību. Tiesa uzsver valsts valodas konstitucionālo statusu.