Satversmes VIII nodaļa “Cilvēka pamattiesības”

06.11.1998.

Stājas spēkā grozījumi Latvijas Republikas Satversmē, kas papildina to ar VIII nodaļu “Cilvēka pamattiesības”.