Satversmes tiesu apstiprina par Eiropas konstitucionālo tiesu konferences locekli

20.10.2000.

Eiropas konstitucionālo tiesu konferences XII Kongresa sagatavošanās sēde, kurā Satversmes tiesa apstiprināta par Eiropas konstitucionālo tiesu konferences locekli (Briselē, Beļģijā).