Satversmes tiesas un Lietuvas Republikas Konstitucionālās tiesas tiesnešu VI konference

27.09.2006.

Satversmes tiesas un Lietuvas Republikas Konstitucionālās tiesas tiesnešu VI konference “Personas sociālās tiesības konstitucionālo tiesu jurisprudencē” (Dubiņģos, Lietuvā).