Satversmes tiesas un Lietuvas Republikas Konstitucionālās tiesas tiesnešu III konference

10.10.2002.

Satversmes tiesas un Lietuvas Republikas Konstitucionālās tiesas tiesnešu III konference “Personu vienlīdzības princips konstitucionālo tiesu tiesvedībā” (Tukumā, Latvijā).