Satversmes tiesas reglaments

21.04.1997.

Pieņemts un stājas spēkā Satversmes tiesas reglaments, kas noteic Satversmes tiesas struktūru un darba organizāciju.