Satversmes tiesas priekšsēdētājs Aldis Laviņš

06.05.2014.

Aldi Laviņu ievēl par Satversmes tiesas priekšsēdētāju (vadījis tiesu līdz 08.05.2017.).