Satversmes tiesas priekšsēdētājas vietniece Sanita Osipova

16.05.2017.

Sanitu Osipovu ievēl par Satversmes tiesas priekšsēdētājas vietnieci.