Satversmes tiesas priekšsēdētāja vietnieks Uldis Ķinis

05.03.2014.

Uldi Ķini ievēl par Satversmes tiesas priekšsēdētāja vietnieku.