Satversmes tiesas priekšsēdētāja Ineta Ziemele

08.04.2017.

Inetu Ziemeli ievēl par Satversmes tiesas priekšsēdētāju.