Satversmes tiesas priekšsēdētāja Aija Branta

28.02.2014.

Aiju Brantu ievēl par Satversmes tiesas priekšsēdētāju (vadījusi tiesu līdz 24.04.2014.).