Satversmes tiesas pirmais spriedums

07.05.1997.

Satversmes tiesa pasludina pirmo spriedumu [lietā Nr. 04-01 (97) par elektroenerģijas iepirkuma cenu]. Tiesa atsaucas uz vispārējiem tiesību principiem.